Werkwijze - Creda Innovations

Go to content
Projectbegeleiding van A tot Z
Onze pijlers vormen de basis voor kleine en grote geïntegreerde oplossingen.
We onderscheiden 4 fasen om een project tot een goed einde te brengen:
1. Idee
Scopebepaling industriële case
Benoeming 'onbekende' factoren
Selectie hardware en software hoofdapparatuur
2. Engineering
Hardware en software engineering
Haalbaarheidsstudie rond 'onbekende' factoren
Ontwerp hardware & Software randapparatuur
3. Integratie
Installatie hardware en software ter plaatse
Begeleiding ingebruikname
Integratie in bestaande machinelijn
4. Opleiding en nazorg
Onderhoud
Opleiding techniekers en gebruikers
Ondersteuning probleemoplossing
Back to content