Werkwijze - Creda Innovations

Ga naar de inhoud
Projectbegeleiding van A tot Z
Onze pijlers vormen de basis voor kleine en grote geïntegreerde oplossingen.
We onderscheiden 4 fasen om een project tot een goed einde te brengen:
1. Idee
Scopebepaling industriële case
Benoeming 'onbekende' factoren
Selectie hardware en software hoofdapparatuur
2. Engineering
Hardware en software engineering
Haalbaarheidsstudie rond 'onbekende' factoren
Ontwerp hardware & Software randapparatuur
3. Integratie
Installatie hardware en software ter plaatse
Begeleiding ingebruikname
Integratie in bestaande machinelijn
4. Opleiding en nazorg
Onderhoud
Opleiding techniekers en gebruikers
Ondersteuning probleemoplossing
Terug naar de inhoud