IIOT - Creda Innovations

Ga naar de inhoud
Data captatie

Om de performantie te meten van verschillende installaties, dient de procesdata verzameld te worden op een gecentraliseerde plaats. Creda Innovations ondersteunt dit proces door op een slimme manier data te capteren van nieuwe en bestaande deelinstallaties. Daarnaast is retrofitting ook mogelijk om extra datapunten beschikbaar te maken.

Creda Innovations kan overweg met verscheidene PLC configuraties en controllers. Om de deelinstallaties met elkaar te integreren, zal in de engineeringsfase een communicatie worden opgezet met een edge device.
Data beheer

De machinedata wordt gecentraliseerd en gebufferd in het edge device. Op deze manier kan uw data gekoppeld worden aan een systeem naar keuze. Voor een goede structurering van de procesdata zal Creda Innovations context toekennen zoals tijdstip en oorprong van de data.

De koppeling met een data platform naar keuze (webserver, mySQL, Telegram, MQTT) wordt gemaakt aan de hand van het open source platform Node-Red, waarmee de gebruiker ook zelf aan de slag kan.

Visualisatie

Er bestaan verschillende mogelijkheden om uw productie-data te visualiseren. Creda Innovations biedt de volgende mogelijkheden aan:

1. Ruwe data: Beschikbaar stellen van een koppeling naar een bestaand data-platform
2. HMI met aansturingsmogelijkheden: Een gepersonaliseerde HMI om gewenste KPI's te visualiseren
3. Remote access: Koppeling opzetten om de toestand van uw installaties via smartphone of tablet op te vragen vanuit elke uithoek van de wereld. Creda Innovations helpt u met het opzetten van de configuratie. We voorzien verschillende veiligheidniveaus om uw data af te schermen.Vervolgstappen


Zodra de vereiste productiegegevens beschikbaar zijn, kunnen er verdere stappen worden ondernomen binnen het kader van Industrie 4.0, zoals bijvoorbeeld:
1. Inzicht vergaren in de gestructureerde data m.b.v. data modellen
2. Voorspellingen maken van processen
3. Proactieve bijsturingen tot stand brengen

Wij zetten u graag op weg door u in contact te brengen met een van onze gespecialiseerde partners.


Terug naar de inhoud